19 thg 9, 2015

Triển lãm Bonsai Châu Á Thái Bình Dương tại Trung Quốc, 2015

Dưới đây là slideshow: Nguồn: forum.caycanhvietnam.com