26 thg 7, 2019

Rừng là gì?

Để trở thành một nông dân rừng chính hiệu, hiểu về cây cối thì chúng ta cần tìm hiểu từ khái niệm cơ bản nhất "Rừng", "Hệ sinh thái rừng" như sau:

Hệ sinh thái rừng
Hệ sinh thái rừng (Forest ecosystem) là một hệ sinh thái gồm các sinh vật rừng: các loài cây gỗ, cây bụi, thảm tươi, hệ động vật và vi sinh vật rừng và môi trường vật lý của chúng (khí hậu, đất).
Đặc trưng của rừng
• Rừng là một thể tổng hợp phức tạp có mối quan hệ qua lại giữa các cá thể trong quần thể, giữa các quần thể trong quần xã và có sự thống nhất giữa chúng với hoàn cảnh trong tổng hợp đó.
• Rừng luôn luôn có sự cân bằng động, có tính ổn định, tự điều hòa và tự phục hồi để chống lại những biến đổi của hoàn cảnh và những biến đổi về số lượng sinh vật, những khả năng này được hình thành do kết quả của sự tiến hóa lâu dài và kết quả của sự chọn lọc tự nhiên của tất cả các thành phần rừng.
• Rừng có khả năng tự phục hồi và trao đổi cao.
• Rừng có sự cân bằng đặc biệt về sự trao đổi năng lượng và vật chất, luôn luôn tồn tại quá trình tuần hoàn sinh vật, trao đổi vật chất năng lượng, đồng thời nó thải ra khỏi hệ sinh thái các chất và bổ sung thêm vào đó một số chất từ các hệ sinh thái khác.
• Sự vận động của các quá trình nằm trong các tác động tương hỗ phức tạp dẫn tới sự ổn định bền vững của hệ sinh thái rừng.
• Rừng có phân bố địa lý
Cấu trúc rừng
Cấu trúc rừng là quy luật sắp xếp tổ hợp của các thành phần cấu tạo nên quần thể thực vật rừng theo không gian và thời gian.
Cấu trúc tổ thành
Tổ thành là nhân tố diễn tả số loài tham gia và số cá thể của từng loài trong thành phần cây gỗ của rừng. Hiểu một cách khác, tổ thành cho biết sự tổ hợp và mức độ tham gia của các loài cây khác nhau trên cùng đơn vị thể tích.
Trong một khu rừng nếu một loài cây nào đó chiếm trên 95% thì rừng đó được coi là rừng thuần loài, còn rừng có từ 2 loài cây trở lên với tỷ lệ sấp xỉ nhau thì là rừng hỗn loài.
Tổ thành của các khu rừng nhiệt đới thường phong phú về các loài hơn là tổ thành các loài cây của rừng ôn đới.
Cấu trúc tầng thứ
Sự phân bố theo không gian của tầng cây gỗ theo chiều thẳng đứng, phụ thuộc vào đặc tính sinh thái học, nhu cầu ánh sáng của các loài tham gia tổ thành. Cấu trúc tầng thứ của các hệ sinh thái rừng nhiệt đới thước nhiều tầng thứ hơn các hệ sinh thái rừng ôn đới.
Một số cách phân chia tầng tán:
• Tầng vượt tán: Các loài cây vươn cao trội hẳn lên, không có tính liên tục.
• Tầng tán chính (tầng ưu thế sinh thái): Cấu tạo nên tầng rừng chính,có tính liên tục.
• Tầng dưới tán: Gồm những cây tái sinh và những cây gỗ ưa bóng.
• Tầng thảm tươi: Chủ yếu là các loài thảm tươi.
• Thực vật ngoại tầng: Chủ yếu là các loài thân leo.
Cấu trúc tuổi
Cấu trúc về mặt thời gian, trạng thái tuổi tác của các loài cây tham gia hệ sinh thái rừng, sự phân bố này có mối liên quan chặt chẽ với cấu trúc về mặt không gian.
Trong nghiên cứu và kinh doanh rừng người ta thường phân tuổi lâm phần thành các cấp tuổi. Thường thì mỗi cấp tuổi có thời gian là 5 năm, nhiều khi là các mức 10, 15, hoặc 20 năm tùy theo đổi tượng và mục đích.
Từ những khái niệm, đặc điểm, cấu trúc ta thấy thấy là cái vườn rừng  có đặc điểm của rừng như là một quần thể nhiều loài cây mọc theo tầng tán phù hợp với nhu cầu ánh sáng của chúng. Chúng sống tương hỗ với nhau nên gần như không cần tác động gì của con người mà vẫn tươi tốt, hình như khỏi cần tưới luôn. Khai thác xong thì lại có cây con mọc lên khỏi cần mua cây giống bên ngoài. Và độ tuổi của rừng toàn là 5,10,15,20 năm vậy là trồng một lần ăn cả đời rồi. Thật là có động lực lớn để trồng vườn rừng.